Switch kiest resoluut voor duurzaam.

Niet minder dan een half uur spendeerde Apple bij de laatste keynote aan het uit de doeken doen van een plan voor meer duurzaamheid, een beter milieu en aandacht voor het welzijn van medewerkers. En ja, ook Apple-verdeler Switch heeft begrepen dat een succesvol en innovatief bedrijf om veel meer draait dan cijfers, omzetten en winstmarges.

Als bedrijven de groene kaart trekken, gebeurt dat veelal onder de noemer MVO, oftewel ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Een gegeven waar de laatste jaren steeds meer om te doen is. Wat houdt het exact in?  ’Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) is een proces waarbij ondernemingen niet enkel economische maar ook milieu- en sociale overwegingen in hun bedrijfsvoering integreren. Maatschappelijk verantwoorde bedrijven streven naar duurzame ontwikkeling die gestoeld is op drie pijlers: economie, milieu en maatschappij. (…)’, aldus MVO Vlaanderen.

Maar hoe ga je daar als organisatie of bedrijf concreet mee om? Hoe zet je die mooie woorden om in de praktijk op een manier waarbij medewerkers de kans krijgen er zelf deel van uit te maken én er op termijn beter bij te varen?

Switch riep daarvoor vorig jaar de hulp in van Werk met Zin en organiseerde op 27 oktober 2015 een MVO-Summit: een dag waarop collega’s, klanten en leveranciers samen aan tafel gingen zitten om vrijuit van gedachten te wisselen over MVO. Ja, òòk klanten en leveranciers kregen een zitje aan diezelfde tafel: ze vormen gewoonweg een cruciale schakel binnen het Switch-verhaal. 

Uit die dag kwamen 5 verschillende projecten naar voor waar collega’s van verschillende afdelingen en winkels van Switch sindsdien samen vorm aan geven.

Een overzicht van onze 5 MVO-projecten:

Switch factor – Talent (h)erkennen en aanmoedigen

Switch-off – Het energieverbruik verlagen, het bewustzijn daarrond verhogen

Switch Vélo – Zo veel mogelijk collega’s op de fiets krijgen

Switch Fit – Werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam

Powered by Switch – (Talent van) Switch ter beschikking stellen van anderen/organisaties

De 5 verschillende projecten mooi in kaart gebracht door Werk met Zin tijdens de MVO-summit.

De 5 verschillende projecten mooi in kaart gebracht door Werk met Zin tijdens de MVO-summit.

Meer weten over onze projecten? Lees al onze acties en plannen hier.

Ook MVO-Vlaanderen heeft ons verhaal opgepikt en is gestart met een Switch MVO-dagboek.

En zo werken wij nu samen aan een duurzame Switch. Echt. En concreet. Upgrade life!